...

We wisten al dat de secundaire rook van sigaretten gevaarlijk is voor astmalijders. Nu blijkt ook de secundaire rook van marihuana gevaarlijk te zijn.De vorsers beschrijven een geval van allergie voor cannabis opgetreden na blootstelling aan secundaire marihuanarook en concluderen dat zo'n blootstelling astma kan veroorzaken bij kinderen. Het ging om een jongen van zes jaar met een ernstig astma, dat niet onder controle kon worden gebracht. Verschillende gezinsleden bleken regelmatig marihuana te roken thuis. De grootmoeder aan moeders kant had een voorgeschiedenis van urticaria nadat ze cannabis had gebruikt. De jongen werd dus blootgesteld aan secundaire marihuanarook.De artsen begrepen niet waarom het astma van de jongen zo ernstig was en niet onder controle kwam met de gebruikelijke behandeling. Na verwijdering van cannabis binnenshuis verbeterde het astma bij subjectieve (Asthma Control Test questionnaire) en objectieve (impulsoscillometrie) metingen.Wat astma betreft, moet echter onderscheid worden gemaakt tussen passief roken van tabak en passief roken van marihuana: tabaksrook irriteert de longen en verergert zo het astma, maar het inademen van marihuanarook kan een allergische reactie veroorzaken. Mensen die cannabis roken, zouden dus rekening moeten houden met de andere gezinsleden, vooral kinderen. Blootstelling aan marihuana kan immers ernstige astmasymptomen veroorzaken of het astma verergeren. (referentie: Annals of Allergy, Asthma & Immunology, november 2018, doi: 10.1016/j.anai.2018.09.268)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1081120618310147