Bovendien was het risico op optreden van astma enkel groter bij kinderen met de varianten GSTP1 en GSTM1 van het GST-gen (glutathion-S-transferase). Paracetamol zou dus niet de schuldige zijn en is zelfs niet verdacht. Dierexperimenteel onderzoek en klinische studies zijn wenselijk om die link te ontrafelen. Belangrijk is wel dat de studie aantoont dat er interacties kunnen optreden tussen een gen dat meespeelt bij astma, en bepaalde, vaak gebruikte geneesmiddelen. Een beter inzicht in dat verband zou ons kunnen helpen om risicopatiënten beter te beschermen.

Bovendien was het risico op optreden van astma enkel groter bij kinderen met de varianten GSTP1 en GSTM1 van het GST-gen (glutathion-S-transferase). Paracetamol zou dus niet de schuldige zijn en is zelfs niet verdacht. Dierexperimenteel onderzoek en klinische studies zijn wenselijk om die link te ontrafelen. Belangrijk is wel dat de studie aantoont dat er interacties kunnen optreden tussen een gen dat meespeelt bij astma, en bepaalde, vaak gebruikte geneesmiddelen. Een beter inzicht in dat verband zou ons kunnen helpen om risicopatiënten beter te beschermen.