...

Recentelijk bestudeerden onderzoekers post-mortemstalen van longweefsel van de Airway Tissue Biobank in Australië. Monsters van 52 personen, waarvan 15 geen astma hadden, 21 geen fatale astma hadden, en 16 fatale astma werden geanalyseerd. Via microscopisch onderzoek van weefselsecties werd onderzocht of er een relatie was tussen aanwezigheid van vetweefsel in de luchtwegen en BMI in individuen met en zonder astma. Ook het aantal eosinofielen en neutrofielen in het weefsel werd bestudeerd.Vetweefsel werd geïdentificeerd in de buitenwand van de grote luchtwegen, maar slechts zelden in de kleine luchtwegen. De hoeveelheid vetweefsel correleerde positief met de BMI en de dikte van de luchtwegen in alle groepen. Tevens vond men dat de densiteit van neutrofielen positief correleerde met de hoeveelheid vetweefsel in de controlepersonen. De densiteit van neutrofielen en eosinofielen correleerde positief met de hoeveelheid vetweefsel in patiënten met fataal astma.De bevinding dat vetweefsel aanwezig is in de wanden van de luchtwegen en gerelateerd is met de BMI, wanddikte en het aantal inflammatoire cellen, suggereert dat de afzetting van vetweefsel in mensen met overgewicht kan bijdragen tot de pathofysiologie van de luchtwegen.Bron: Elliot JG et al. Fatty airways: implications for obstructive disease. 17 Oct 2019. Eur Res J DOI: 10.1183/13993003.00857-2019