...

COPD wordt terecht sterk geassocieerd met het roken van tabak, maar er zijn ook andere belangrijke factoren die nauwlettend in de gaten moeten gehouden worden. Daarom stellen de auteurs een nieuwe classificatie van vijf COPD-types volgens risicofactoren voor: 1) genetische risicofactoren, 2) risicofactoren als gevolg van gebeurtenissen in de vroege kinderjaren, zoals vroeggeboorte, 3) verhoogd risico door eerdere infecties,4) de risicofactor roken en 5) omgevingsfactoren die het risico op COPD verhogen, zoals luchtverontreiniging. Afhankelijk van deze respectievelijke risicofactoren zou dan de best mogelijke individuele COPD-therapie gezocht moeten worden. De auteurs pleiten ook voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostische hulpmiddelen, die gevoeliger zijn dan spirometrie. Ook wat exacerbatie betreft, stellen de experts een nieuwe definitie voor, die ervoor zou moeten zorgen dat patiënten gerichter kunnen worden behandeld. Ook pleiten zij voor een gecoördineerd plan om de ziekte te bestrijden door middel van meer financiële investeringen, brede openbare beleidsinitiatieven, hervorming van de regelgeving en de afstemming van de gezondheidszorgstelsels, die een weg naar preventie en genezing mogelijk maken in plaats van crisisbeheer. De auteurs erkennen dat veel van hun aanbevelingen momenteel niet kunnen worden gebruikt als basis voor evidence-based richtlijnen. Dat is echter niet het doel van de position paper. Het doel is om te helpen de koers uit te stippelen om COPD uit te roeien door geaccepteerde dogma's ter discussie te stellen en een debat op gang te brengen.Bron:Stolz D, et al. Towards the elimination of chronic obstructive pulmonary disease: a Lancet Commission. Lancet. 2022 Sep 17;400(10356):921-972. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01273-9. Epub 2022 Sep 5. PMID: 36075255.