...

Binnen de Cardiovascular Injury due to Tobacco Study (CITU), werd vasculaire functie onderzocht bij individuen met gekende cardiovasculaire ziekte of riscofactoren, waaronder 94 niet-rokers, 285 rokers van gewone sigaretten, 36 rokers van e-sigaretten en 52 rokers met gemengd gebruik. Sigarettengebruikers hadden een hogere augmentatie-index dan niet-rokers (129,8+-1,5 versus 118.8+-2,7, p=0,003). De augmentatie-index, een maat voor arteriële stijfheid, was gelijkaardig bij sigarettengebruikers, e-sigarettengebruikers en gemengde gebruikers. Gebruik van e-sigaretten lijkt dus niet geassocieerd met een verminderde impact op arteriële stijfheid. In endotheelcellen die afgenomen werden bij de studiedeelnemers, was de gestimuleerde stikstofoxideproductie verminderd bij zowel sigaretten als e-sigarettengebruikers, wat wijst op een dysfunctie van het endotheel. De auteurs besluiten dat hun studie er op wijst dat het gebruik van e-sigaretten niet geassocieerd is met een meer gunstig vasculair profiel. Toekomstige longitudinale studies zijn nodig om de risico's op langere termijn van langdurig e-sigarettengebruik te onderzoeken.Bron:Fetterman JL et al. Alterations in vascular function associated with the use of combustible and electronic cigarettes. Published online 29 April 2020. JAHA 9(9): https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014570