Met behulp van z-scores van spirometrie gemeten op de leeftijd van 7, 13, 18, 45, 50 en 53 jaar in de Tasmanian Longitudinal Health Study (n=2422), identificeerden onderzoekers zes trajecten van FEV1/FVC-ratio en vijf FVC-trajecten. Op basis van het feit of trajecten van de FEV1/FVC-ratio en FVC laag of normaal waren, werden vier patronen van levenslange spirometrische obstructie of restrictie geïdentificeerd die met elkaar vergeleken werden voor statische longvolumes, gasoverdracht en verschillende gezondheidsrisico's.

De prevalentie van alleen lage FEV1/FVC-ratio, gelabeld als 'alleen obstructief', bedroeg 25,8%; die van alleen lage FVC, gelabeld als 'alleen restrictief', bedroeg 10,5%; die van zowel lage FEV1/FVC-ratio als lage FVC, gelabeld als 'gemengd', bedroeg 3,5%; en die van noch een lage FEV1/FVC-ratio/noch een lage FVC, aangeduid als 'referentie', bedroeg 60,2%. De prevalentie van COPD op 53-jarige leeftijd was het hoogst in het gemengde patroon (31 [37%] van de 84 personen), gevolgd door het alleen-obstructieve patroon (135 [22%] van de 626 personen). Personen met het gemengde patroon hadden ook de hoogste prevalentie van ouderlijk astma, luchtwegaandoeningen bij kinderen, astma bij volwassenen en depressie. Personen met het uitsluitend restrictieve patroon hadden een lagere totale longcapaciteit en een lager restvolume, en hadden de hoogste prevalentie van ondergewicht bij kinderen, obesitas bij volwassenen, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie en obstructieve slaapapneu.

De auteurs stellen dat de bevinding dat COPD meer prevalent is bij personen met gemengde patronen en alleen obstructieve patronen mogelijk kan helpen om te identificeren wie baat zou kunnen hebben van preventieve maatregelen en vroege COPD-interventies.

Bron: Dharmage SC, Bui DS, Walters EH, Lowe AJ, Thompson B, Bowatte G, Thomas P, Garcia-Aymerich J, Jarvis D, Hamilton GS, Johns DP, Frith P, Senaratna CV, Idrose NS, Wood-Baker RR, Hopper J, Gurrin L, Erbas B, Washko GR, Faner R, Agusti A, Abramson MJ, Lodge CJ, Perret JL. Lifetime spirometry patterns of obstruction and restriction, and their risk factors and outcomes: a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2022 Oct 13:S2213-2600(22)00364-2. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00364-2. Epub ahead of print. PMID: 36244396.

Met behulp van z-scores van spirometrie gemeten op de leeftijd van 7, 13, 18, 45, 50 en 53 jaar in de Tasmanian Longitudinal Health Study (n=2422), identificeerden onderzoekers zes trajecten van FEV1/FVC-ratio en vijf FVC-trajecten. Op basis van het feit of trajecten van de FEV1/FVC-ratio en FVC laag of normaal waren, werden vier patronen van levenslange spirometrische obstructie of restrictie ge√Įdentificeerd die met elkaar vergeleken werden voor statische longvolumes, gasoverdracht en verschillende gezondheidsrisico's. De prevalentie van alleen lage FEV1/FVC-ratio, gelabeld als 'alleen obstructief', bedroeg 25,8%; die van alleen lage FVC, gelabeld als 'alleen restrictief', bedroeg 10,5%; die van zowel lage FEV1/FVC-ratio als lage FVC, gelabeld als 'gemengd', bedroeg 3,5%; en die van noch een lage FEV1/FVC-ratio/noch een lage FVC, aangeduid als 'referentie', bedroeg 60,2%. De prevalentie van COPD op 53-jarige leeftijd was het hoogst in het gemengde patroon (31 [37%] van de 84 personen), gevolgd door het alleen-obstructieve patroon (135 [22%] van de 626 personen). Personen met het gemengde patroon hadden ook de hoogste prevalentie van ouderlijk astma, luchtwegaandoeningen bij kinderen, astma bij volwassenen en depressie. Personen met het uitsluitend restrictieve patroon hadden een lagere totale longcapaciteit en een lager restvolume, en hadden de hoogste prevalentie van ondergewicht bij kinderen, obesitas bij volwassenen, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie en obstructieve slaapapneu. De auteurs stellen dat de bevinding dat COPD meer prevalent is bij personen met gemengde patronen en alleen obstructieve patronen mogelijk kan helpen om te identificeren wie baat zou kunnen hebben van preventieve maatregelen en vroege COPD-interventies. Bron: Dharmage SC, Bui DS, Walters EH, Lowe AJ, Thompson B, Bowatte G, Thomas P, Garcia-Aymerich J, Jarvis D, Hamilton GS, Johns DP, Frith P, Senaratna CV, Idrose NS, Wood-Baker RR, Hopper J, Gurrin L, Erbas B, Washko GR, Faner R, Agusti A, Abramson MJ, Lodge CJ, Perret JL. Lifetime spirometry patterns of obstruction and restriction, and their risk factors and outcomes: a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2022 Oct 13:S2213-2600(22)00364-2. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00364-2. Epub ahead of print. PMID: 36244396.