...

ARTIC PC is een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd in 56 huisartspraktijken in Engeland. In aanmerking voor deelname kwamen kinderen van 6 maanden tot 12 jaar oud die zich in de eerste lijn presenteerden met acute ongecompliceerde lageluchtweginfectie die als infectieus van oorsprong werd beoordeeld, met symptomen gedurende minder dan 21 dagen waarbij er geen klinisch vermoeden van pneumonie was. Patiënten werden willekeurig toegewezen in een verhouding van 1:1 om een orale suspensie van amoxicilline 50 mg/kg per dag (n=221) of placebo (n=211) te krijgen, in drie verdeelde doses, gedurende 7 dagen. De primaire uitkomstmaat was de duur van de als matig slecht of slechter beoordeelde symptomen gedurende maximaal 28 dagen of totdat de symptomen verdwenen. De mediane duur van matig slechte of slechtere symptomen was vergelijkbaar tussen de groepen: 5 dagen (IQR: 4-11) in de antibioticagroep versus 6 dagen (IQR: 4-11) in de placebogroep; HR: 1,13 (95% CI 0·90-1-42). Er werden geen verschillen gezien voor de primaire uitkomst tussen de behandelingsgroepen voor de vijf vooraf gespecificeerde klinische subgroepen (patiënten met borstsymptomen, koorts, beoordeling door de arts van onwel zijn, sputum of reutels, en kortademigheid). De auteurs besluiten dat het onwaarschijnlijk is dat amoxicilline voor ongecompliceerde luchtweginfecties bij kinderen klinisch effectief is, noch in het algemeen, noch voor belangrijke subgroepen bij wie antibiotica vaak worden voorgeschreven. Bron:Little P, Francis NA, Stuart B, O'Reilly G, et al. Antibiotics for lower respiratory tract infection in children presenting in primary care in England (ARTIC PC): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Oct 16;398(10309):1417-1426. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01431-8. Epub 2021 Sep 22. PMID: 34562391; PMCID: PMC8542731.