...

Uit een grote studie die recent gepresenteerd werd op het European Respiratory Society (ERS) International Congress blijkt dat zuurstofgebrek als gevolg van OSA onafhankelijk geassocieerd is met kanker. In deze Zweedse studie werd gedurende een periode van vijf jaar voor de start van de behandeling voor OSA gekeken naar gegevens van 62.811 patiënten, die tussen juli 2010 en maart 2018 behandeld werden met continue positieve luchtwegdruk (CPAP). De onderzoekers koppelden deze gegevens aan gegevens van de Swedish National Cancer Registry en sociaaleconomische gegevens van Statistics Sweden. Ze matchten 2.093 patiënten met OSA en een diagnose van kanker tot vijf jaar vóór de OSA-diagnose met een controlegroep van 2.093 patiënten met OSA maar geen kanker. De ernst van de OSA werd bepaald via de apneu-hypopneu-index (AHI) of de zuurstofdesaturatie-index (ODI).Patiënten met kanker bleken een iets ernstiger OSA te hebben, met een AHI-gemiddelde van 32 versus 30, en een zuurstofdesaturatie-index van 28 versus 26. Verdere subgroepanalyse toonde een hogere ODI bij patiënten met longkanker (38 versus 27), prostaatkanker (28 versus 24) en maligne melanoom (32 versus 25). De bevindingen in deze studie benadrukken de noodzaak om onbehandelde slaapapneu te beschouwen als een risicofactor voor kanker. De studie keek alleen naar gegevens van één tijdstip en kan niet aantonen dat OSA kanker veroorzaakt, alleen dat het ermee geassocieerd is. De onderzoekers plannen een grotere studie waar patiënten in de loop van de tijd gevolgd worden om de mogelijke invloeden van CPAP-behandeling op de incidentie en overleving van kanker te bestuderen.Bron:Abstract no: OA2290, "Cancer prevalence is increased in obstructive sleep apnea - the population-based DISCOVERY study", Presented at: European Respiratory Society International Congress; Sept. 4-6, 2022