...

Het werd een gerandomiseerde, dubbelblinde studie met parallelle groepen uitgevoerd in 13 landen, waaronder België. De patiënten (minimum 40 jaar oud) hadden de diagnose van IPF in de voorgaande zes jaar gekregen en hadden een DLCO ≤35%. 274 patiënten werden at random 1:1 opgedeeld in twee groepen: nintedanib 150 mg x2/dag plus sildenafil 20 mg x3/dag of nintedanib 150 mg x2/dag plus placebo x3/dag, gedurende 24 weken. Er werd geen significant verschil vastgesteld in de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (St. George's Respiratory Questionnaire, SGRQ) op week 12 (primair eindpunt). Ook in het secundaire eindpunt, dyspneu (gemeten met de University of California, San Diego, Shortness of Breath Questionnaire), kon het toevoegen van sildenafil geen verbetering brengen. Nieuwe veiligheidsproblemen werden niet vastgesteld. Besluit: combinatie van nintedanib en sildenafil heeft geen bijkomend voordeel versus nintedanib monotherapie bij patiënt met IPF met ernstig gestoorde gasuitwisseling. Kolb M et al. Nintedanib plus Sildenafil in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med 2018, September 15. DOI: 10.1056/NEJMoa1811737.