...

De huidige hulpmiddelen voor het voorspellen van astma, zoals de gewijzigde Astma Predictive Index (mAPI), vereisen invasieve testen, waardoor hun toepasbaarheid in de eerstelijnszorg beperkt is. Een nieuwe screeningtool, de CHILDhood Astma Risk Tool (CHART) laat toe een hoog, matig of laag risico op astma te voorspellen bij kinderen van 5 jaar oud, op basis van symptomen die vóór de leeftijd van 3 jaar worden gemeld. De CHART werd binnen het Canadese CHILD Study-cohort geëvalueerd aan de hand van de diagnose van een specialist en de mAPI.In totaal werden 2.500 driejarigen uit het CHILD-cohort onderzocht tussen 2008 en eind 2012. De resultaten werden gevalideerd aan de hand van een cohort uit de Australische Raine-studie en de Canadese hoog risico-astmacohort CAPPS. Het CHART-algoritme verdeelt op basis van ja/nee-vragen in een laag, gemiddeld en hoog risico op astma. Vragen worden gesteld over episodes van piepende ademhaling, hoesten, de frequentie van spoedconsulten voor astma-episodes en het gebruik van corticosteroïden of luchtwegverwijders. De voorspellende nauwkeurigheid werd gemeten aan de hand van de oppervlakte onder de "receiver operating charactristic curve" (AUROC). De CHART bleek beter te presteren dan beoordelingen door artsen en de mAPI bij het voorspellen van aanhoudend piepen (AUROC: 0,94; 95% CI: 0,90-0,97), astmadiagnose (AUROC: 0,73; 95% CI: 0,69-0,77) en bezoeken aan de spoed of ziekenhuisopname voor piepende ademhaling of astma (AUROC: 0,70; 95% CI: 0,61-0,78). De CHART had een vergelijkbare voorspellende prestatie voor aanhoudend piepen in de Raine-studie en de CAPPS. De auteurs besluiten dat de CHART toelaat om kinderen met een hoog risico op astma reeds op driejarige leeftijd te identificeren. Het voordeel is dat de CHART gemakkelijk kan worden opgenomen als routine screeningsinstrument in de eerste lijn om kinderen te identificeren die monitoring, tijdige symptoomcontrole en introductie van preventieve therapieën nodig hebben.Bron:Reyna ME, Dai R, Tran MM, Breton V, Medeleanu M, Lou WYW, Foong RE, Emmerson M, Dharma C, Miliku K, Lefebvre DL, Simons E, Azad MB, Chan-Yeung M, Becker AB, Mandhane PJ, Turvey SE, Hall GL, Moraes TJ, Sears MR, Subbarao P. Development of a Symptom-Based Tool for Screening of Children at High Risk of Preschool Asthma. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2234714. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.34714. PMID: 36201211; PMCID: PMC9539714.