...

Onderzoekers ontwikkelden een nieuwe screeningstool die universeel zou kunnen toegepast worden in de eerstelijnszorg om zo vroege detectie van IPF te vergemakkelijken. De tool, de Zero-burden Co-Morbidity Risk Score for IPF (ZCoR-IPF), gebruikt een algoritme om bestaande patiëntendossiers te scannen op signalen van IPF. Op basis van de uitkomst zouden huisartsen hun patiënt dan kunnen doorverwijzen voor gespecialiseerde tests om te bevestigen of ze de ziekte hebben. Het algoritme achter de screeningtool werkt door verschillende gegevenspunten in de bestaande medische dossiers te analyseren, zoals eerdere diagnoses en voorgeschreven medicijnen. Het algoritme vereist geen aanvullende laboratoriumtests of de noodzaak van vroege symptomen. ZCoR-IPF is getraind aan de hand van een database van nationale verzekeringsclaims en werd gevalideerd met behulp van drie onafhankelijke databases, met in totaal 2.983.215 deelnemers, met 54.247 positieve gevallen. De onderzoekers onderzochten het vermogen van het algoritme om de ziekte een tot vier jaar eerder te voorspellen dan de klinische diagnose. De resultaten waren bemoedigend: de screeningstool had een nauwkeurigheidspercentage van respectievelijk 88 en 85 procent voor het scannen van het IPF-risico een en vier jaar vóór de conventionele diagnose. De tool werd verder gevalideerd via de positieve en negatieve waarschijnlijkheidsratio's, die de kans op fouten van een test meten. Ratio's boven de vijf voor positieve tests en onder 1 voor negatieve tests worden als zeer goed beschouwd. De tool had een positieve waarschijnlijkheidsratio van meer dan 30 en een negatieve van 0,7.Beschikken over een robuuste screeningmethode, op basis van gemakkelijk beschikbare parameters uit elektronische medische dossiers, is een belangrijke stap vooruit om een vroege diagnose van IPF te verzekeren. In een volgende stap willen de onderzoekers de screeningstool in eerstelijnscentra implementeren om deze in de praktijk te testen.Bron:Onishchenko D, et al. Screening for idiopathic pulmonary fibrosis using comorbidity signatures in electronic health records. Nat Med. 2022 Sep 29. doi: 10.1038/s41591-022-02010-y. Epub ahead of print. PMID: 36175678