...

Tevens werd gekeken naar de impact van bètablokkers (BB). In totaal werden 46 studies die de prevalentie van COPD bij VKF-patiënten rapporteerden ingesloten. De gepoolde prevalentie van COPD was 13%; de geschatte prevalentie in de algemene bevolking bedraagt momenteel 11%. De prevalentie in de afzonderlijke studies van de meta-analyse liepen echter sterk uiteen. Wanneer bijvoorbeeld enkel studies met COPD-diagnose op basis van ICD-codes (en niet zelf gerapporteerd) in aanmerking werden genomen, steeg het aantal getroffen patiënten met VKF tot 17,5 procent. COPD bij VKF-patiënten was geassocieerd met een hogere prevalentie van comorbiditeiten, een hogere CHA2DS2-VASc-score en minder voorschrijven van BB (OR 0,77; 95% CI: 0,61-0,98).COPD was geassocieerd met een hoger risico op overlijden door alle oorzaken (OR 2,22; 95% CI: 1,93-2,55), CV sterfte (OR 1,84; 95% CI 1,39-2,43) en ernstige bloedingen (OR 1,45; 95% CI: 1,17-1,80). Er werden geen significante verschillen in uitkomsten waargenomen volgens BB-gebruik bij VKF-patiënten met COPD. De auteurs stellen dat bij patiënten met VKF ook de longfunctie onderzocht dient te worden, aangezien COPD bij deze patiënten geassocieerd is met meer comorbiditeiten, een meer dan tweevoudig hoger risico op sterfte door alle oorzaken, een verhoogd risico op CV sterfte en ernstige bloedingen. Ook wordt bevestigd dat therapie met BB het risico op nadelige uitkomsten bij VKF-patiënten met COPD niet verhoogt.Bron: Romiti GF, Corica B, Pipitone E, et al. AF-COMET International Collaborative Group. Prevalence, management and impact of chronic obstructive pulmonary disease in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of 4,200,000 patients. Eur Heart J. 2021 Aug 1:ehab453. doi: 10.1093/eurheartj/ehab453. Epub ahead of print. PMID: 34333599.