...

Bij de aanpak ervan is het belangrijk om een betrouwbare en gevalideerde evaluatie te kunnen maken van de impact van chronische hoest op de gezondheidsstatus, op zowel fysisch en psychosociaal vlak. Verschillende meetmanieren bestaan, waaronder ook een visuele analogiescore (VAS), maar deze houden niet altijd rekening met alle gezondheidsaspecten. Twee betrouwbare, gevalideerde en in klinisch onderzoek veel gebruikte vragenlijsten zijn de Leicester Cough Questionnaire (LCQ) en de Cough Specific Quality of Life Questionnaire (CQLQ). Deze zijn echter complex en tijdrovend, en bevragen respectievelijk 28 onderwerpen in 6 domeinen en 19 onderwerpen in 3 domeinen. Onderzoekers ontwikkelden een nieuwe test, de Cough Evaluation Test (CET), die uit slechts vijf vragen bestaat. De test werd uitvoerig getest op interne consistentie, herhaalbaarheid, ontvankelijkheid en werd gevalideerd ten opzichte van reeds bestaande vragenlijsten. De auteurs besluiten dat de CET een betrouwbare, gevalideerde en ontvankelijke vragenlijst is, die op een eenvoudige wijze de impact van chronische hoest met betrekking op fysische, sociale en psychosociale aspecten evalueert. Zij stellen dat de CET een gemakkelijke en efficiënte test is die in de toekomst gebruikt kan worden in klinische studies, maar ook in de dagelijkse klinische praktijk. Bron:Zhan W et al. A new simple score of chronic cough: Cough Evaluation Test. Published online 20 Mar 2020. BMC Pulm Med: doi: 10.1186/s12890-020-1106-1.