...

Het nieuwe centrum is makkelijk bereikbaar en patiënten moet zich zelfs niet inschrijven, waarmee gezorgd wordt voor een brede toegankelijkheid. In hetzelfde gebouw is ook de nieuwe, gespecialiseerde behandelingsafdeling voor tuberculose van het UMC Sint-Pieter gevestigd.Een tuberculosebehandeling is moeilijk voor vele patiënten en duurt ongeveer een half jaar. Daarbij is vaak een intensieve, persoonlijke begeleiding nodig om een goede genezing te verzekeren.Om de zorgdrempel zo laag mogelijk te houden, gaan verpleegkundigen en sociaal assistenten van de VRGT op huisbezoek bij patiënten en trekken ze proactief de Brusselse wijken in."De ziekte is sterk gelinkt aan armoede en sociale uitsluiting, wat in een stedelijke omgeving meer aanwezig is", zegt dokter Wouter Arrazola de Onate, medisch directeur van de VRGT. "In Brussel ligt de incidentie bijvoorbeeld drie tot vier keer hoger dan in de rest van het land."De VRGT heeft in totaal nog zeven centra in Vlaanderen en Brussel, die allemaal in een stad gelegen zijn om zo dicht mogelijk bij de patiënt zorg te kunnen verlenen.Tuberculose is tot op vandaag de dodelijkste infectieziekte in de wereld. In België daalt het aantal gevallen, maar in 2017 werden in ons land nog 972 nieuwe patiënten behandeld.De incidentie ligt in België met 8,6 gevallen per 100.000 inwoners wat hoger dan in de buurlanden. Nederland scoort het best met een incidentie van 4,6, gevolgd door Luxemburg (5,4), Duitsland (6,6) en Frankrijk (7,7).(*) VRGT: Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding; FARES: Fond des Affections Respiratoires