...

Deze vraag werd beantwoord door analyse van het Cochrane Airways Group Specialised Register. De auteurs verzamelden de studies waarin orale mucolytica - minimum twee maanden genomen door volwassenen met chronische bronchitis en COPD - werden vergeleken met placebo. Na analyse hadden ze er matig vertrouwen in dat een behandeling met mucolytica bij patiënten met chronische bronchitis en COPD leidt tot een kleine daling van de kans op een acute exacerbatie, op minder dagen invaliditeit per maand en mogelijk minder hospitalisaties, maar niet gepaard gaat met een stijging van de nevenwerkingen. Zo moesten acht patiënten (95% betrouwbaarheidsinterval: 7-10) gedurende gemiddeld negen maanden worden behandeld met mucolytica om één bijkomende patiënt te vrijwaren van exacerbatie.De impact van een behandeling met mucolytica op longfunctie of op patiëntgerelateerde levenskwaliteit is gering. De resultaten zijn te onnauwkeurig om al dan niet te besluiten tot een effect op mortaliteit. De studies die werden geïncludeerd, zijn echter vrij heterogeen wat de uitkomsten betreft, waarbij oudere studies meer effect op exacerbaties tonen dan recentere studies. Dat kan het gevolg zijn van een groter selectierisico of publicatiebias in de oudere studies, en de voordelen van mucolytica kunnen dan ook misschien niet zo groot zijn als eerder onderzoek heeft gesuggereerd. Poole P et al. Mucolytic agents versus placebo for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2019; May 20:CD001287. Doi: 10.1002/14651858.CD001287.pub6. [Epub ahead of print]