Uit die peiling onthouden we vooral het volgende:

  • 91% van de huisartsen verklaarde dat ze zich bij het nemen van therapeutische beslissingen vooral baseren op de symptomen die hun COPD-patiënten vertonen, en ze volgen daarin de nieuwe GOLD-richtlijnen stipt.
  • Bij de evaluatie van een exacerbatie hielden ze rekening met een verergering van de symptomen (81%), duidelijke tekenen van een infectie (72%) en de longfunctie (meting van de expiratoire piekstroom) (59%).
  • In 55% van de gevallen startten huisartsen een chronische behandeling voor COPD met een LABA en in 45% van de gevallen startten ze met een combinatie van een LABA en een LAMA. De huisartsen die de behandeling bij voorkeur startten met een combinatie van een LABA en een LAMA, deden dat omdat de levenskwaliteit van de patiënt dan sterker verbetert en de klinische symptomen sterker verminderen.
  • 83% van de respondenten werkte graag samen met de longarts, hoofdzakelijk als ze te maken hebben met complexe gevallen of patiënten die niet reageren na één of meer pogingen met de klassieke behandelingen in een optimale dosering.

Ref.: Karmand K. J. et al. Abstract 914, ERS 2018, Parijs.

Uit die peiling onthouden we vooral het volgende:Ref.: Karmand K. J. et al. Abstract 914, ERS 2018, Parijs.