...

Ze identificeerden talrijke gebieden waar het antibioticagebruik kan worden verbeterd. Grote verschillen in antibioticaconsumptie tussen EU/EER-landen, zoals reeds gerapporteerd in 1997, waren nog steeds duidelijk in 2017. Ondanks het succes van sommige landen bij het individueel aanpakken van het antibioticagebruik, was er in het algemeen geen significante afname van het antibioticagebruik. Bovendien bleven er grote seizoensvariaties bestaan die meestal geassocieerd zijn met ongepast gebruik voor zelfbeperkende virale infecties tijdens het winterseizoen. Voor penicillines, de meest gebruikte groep antibiotica in de gemeenschap, vond een verschuiving plaats van smalspectrum- naar breedspectrumpenicillines. Voor chinolonen nam de seizoensvariatie toe. De algehele kwaliteit van het antibioticagebruik in de gemeenschap, gemeten aan de hand van kwaliteitsindicatoren, nam af. De identificatie van de diverse problemen biedt kansen om het antibioticagebruik in de gemeenschap te verbeteren. Als onderdeel van deze reeks wetenschappelijke artikelen bieden de auteurs ook statistische hulpmiddelen en een tutorial om landen te helpen bij het evalueren van de impact van wijzigingen in de regelgeving, bewustmakingscampagnes voor het publiek en andere nationale interventies om het antibioticagebruik in de gemeenschap te verbeteren.Bron:https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/less-and-more-appropriate-antibiotic-use-needed-reduce-antibiotic-resistancehttps://academic.oup.com/jac/issue/76/Supplement_2