...

Een grote Europese observationele studie werd opgezet om de associaties te bestuderen van katten- en hondenbezit in de vroege kinderjaren met astma bij schoolgaande kinderen, inclusief de rol van type (kat versus hond), timing (nooit, prenataal of vroege kinderjaren) en graad van eigendom (aantal huisdieren) en de rol van allergische sensibilisatie. Geharmoniseerde gegevens werden gebruikt van 77.434 moeder-kind-dyades van 9 geboortecohorten in het Child Cohort Network van de Europese Unie, van de periode dat het kind 5 tot 11 jaar oud was. De prevalentie van katten- en hondenbezit op jonge leeftijd varieerde van respectievelijk 12% tot 45% en 7% tot 47%, en de prevalentie van astma varieerde van 2% tot 20%. Er was geen algemeen verband tussen katten- of hondenbezit en astma (odds ratio [OR] = 0,97 [95% CI = 0,87-1,09] en 0,92 [95% CI = 0,85-1,01], respectievelijk). Timing en graad van eigenaarschap hadden geen sterke invloed. Het bezit van katten en honden was ook niet geassocieerd met katten- en hondenspecifieke allergische sensibilisatie (OR = 0,92 [95% CI = 0,75-1,13] en 0,93 [95% CI = 0,57-1,54], respectievelijk). Kat- en hondspecifieke allergische sensibilisatie was echter sterk geassocieerd met astma in de schoolgaande leeftijd (OR = 6,69 [95% CI = 4,91-9,10] en 5,98 [95% CI = 3,14-11,36], respectievelijk). Er waren ook aanwijzingen voor een interactie tussen eigendom en sensibilisatie, die suggereren dat eigendom de risico's verbonden aan huisdierspecifieke sensibilisatie kan verergeren, maar tegelijk ook enige bescherming biedt tegen astma bij afwezigheid van sensibilisatie.De auteurs besluiten dat hun bevindingen aantonen dat katten- en hondenbezit op jonge leeftijd het risico op astma in de schoolgaande leeftijd niet verhoogt, maar ze suggereren wel dat eigenaarschap de risico's van katten- en hondenspecifieke allergische sensibilisatie mogelijk kan verergeren.Bron:Pinot de Moira A, et al. Associations of early-life pet ownership with asthma and allergic sensitization: A meta-analysis of more than 77,000 children from the EU Child Cohort Network. J Allergy Clin Immunol. 2022 Feb 10:S0091-6749(22)00149-X. doi: 10.1016/j.jaci.2022.01.023. Epub ahead of print. PMID: 35150722.