...

Een meta-analyse van negen prospectieve cohortstudies bestudeerde nu het beschermend effect van inhalatiecorticosteroïden (ICS) tegen longkanker bij COPD-patiënten. Hiertoe werden databases zoals PubMed, Web of Science, EMBASE en Medline uitgebreid doorzocht. Hazard ratio's (HR's) werden berekend voor de incidentie van longkanker bij COPD-patiënten die ICS gebruikten versus deze die geen ICS gebruikten. Een bijkomende analyse werd uitgevoerd op basis van regio en leeftijd. Op basis van gegevens van 181.859 COPD-patiënten met een totale follow-up van 1.109.339,9 persoonsjaren, stelden de onderzoekers vast dat het gebruik van ICS bij COPD-patiënten geassocieerd was met een verlaagd risico op longkanker (HR: 0,73; 95% CI: 0,62-0,86; P<0,001). De regiospecifieke HR's voor de incidentie van longkanker waren 0,62 (95% CI: 0,62-0,86; P=0,004), 0,77 (95% CI: 0,60-0,97; P=0,028) en 0,81 (95% CI: 0,61-1,08; P=0,155) voor respectievelijk Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse COPD-patiënten. Daarnaast vonden de onderzoekers een consistente uitkomst onder leeftijdsgroepen (≥70 jaar oud: HR: 0,73, 95% CI: 0,65-0,99, P=0,043; <70 jaar oud: HR: 0,74, 95% CI: 0,56-0,99, P =0,040). De auteurs besluiten dat deze meta-analyse erop wijst dat ICS een beschermende werking hebben tegen longkanker bij COPD-patiënten. Bron:Ge F, Feng Y, Huo Z, et al. Inhaled corticosteroids and risk of lung cancer among chronic obstructive pulmonary disease patients: a comprehensive analysis of nine prospective cohorts. Transl Lung Cancer Res. 2021 Mar;10(3):1266-1276. doi: 10.21037/tlcr-20-1126. PMID: 33889508; PMCID: PMC8044471.