...

Deze cross-sectionele analyse evalueerde medische dossiers van 32.695 COPD-patiënten (gemiddelde leeftijd 68,4 jaar; 50,7% vrouwen) in het Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network van 2013 tot 2018. COPD-patiënten werden gematcht voor leeftijd, geslacht en landelijke woonplaats met 32.638 controledeelnemers (gemiddelde leeftijd 68,4 jaar; 50,7% vrouwen). Onderzoekers identificeerden vijf cardiovasculaire risicofactoren in de cohorte: hypertensie, dyslipidemie, diabetes, obesitas en roken. Alle risicofactoren kwamen vaker voor bij COPD-patiënten in vergelijking met gematchte controles: hypertensie 52,3% vs. 44,9%, dyslipidemie 62,0% vs. 57,8%, diabetes 25,0% vs. 20,2%, obesitas 40,8% vs. 36,8% en roken 40,9% vs. 11,4%. De gemiddelde Framingham-risicoscore was 20,6% vs. 18,6%, waarbij 53,8% van de patiënten met COPD een hoog risico had (≥20%). Monitoring van risicofactoren bij COPD-patiënten tijdens het voorafgaande jaar was suboptimaal: 71,8% voor hypertensie, 39,4% voor dyslipidemie, 74,5% voor diabetes, 52,3% voor obesitas. De rookstatus werd zelden geregistreerd in het elektronische dossier. Cardiovasculaire therapieën, waaronder ACE-remmers (69%), statines (69%) en therapieën om te stoppen met roken (27%) werden onderbenut. De auteurs besluiten dat bij COPD-patiënten belangrijke cardiovasculaire risicofactoren vaak voor komen, maar onvoldoende gecontroleerd en behandeld worden. Er zijn strategieën nodig om de beheersing van deze risicofactoren te verbeteren.Bron:Hawkins NM, Peterson S, et al. Control of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Am Thorac Soc. 2022 Jan 10. doi: 10.1513/AnnalsATS.202104-463OC. Epub ahead of print. PMID: 35007497.