...

Medex ontving 626 aanvragen en 28 aanvragen voor een vergoedingspensioen van militairen. Bij 454 (69%) van deze aanvragen werd COVID-19 erkend als beroepsziekte. Het grootste aantal aanvragen kwam vanuit de FOD Justitie, het onderwijs en de politie. In deze sectoren was het vaak moeilijk om de preventieve hygiënemaatregelen strikt op te volgen.Er werden ook 233 aanvragen ingediend bij Medex om een COVID-19-infectie te laten erkennen als arbeidsongeval. Hierbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het onder meer gaan om een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Bepaalde beperkte concrete gevallen, zoals bijvoorbeeld een spuwincident (politie) of prikongeval (zorgpersoneel), zouden dus erkend kunnen worden als arbeidsongeval. 37 aanvragen waren gelinkt aan secundaire effecten na vaccinatie, afkomstig van bepaalde beroepsgroepen waar de vaccinatie tijdens de werkuren op de werkplek werd georganiseerd.Meer dan de helft van de aanvragen beroepsziekten in 2021 waren aanvragen voor COVID-19 als beroepsziekte (51,5%). In 2020 was dat 42,0%. De aanvragen namen geleidelijk af in 2022 (44,8%) en er was een sterke daling in 2023 (3,8%). Deze daling is mede te danken aan de vaccinatiecampagne.