...

Beiden verhogen de sterftekans aanzienlijk. Een observationele studie van UZ/KU Leuven samen met internationale partners toont aan dat meerdere disfuncties van de immuunrespons aan de basis liggen van een hogere vatbaarheid voor schimmelinfecties bij deze patiënten. Retrospectief werden patiënten gerekruteerd die tussen 1 januari 2011 en 31 maart 2021 waren opgenomen op de intensive care (ICU) van verschillende ziekenhuizen en die niet-invasieve of invasieve beademing nodig hadden vanwege ernstige griep of covid-19, met of zonder aspergillose, waarvan stalen van bronchoalveolaire lavage beschikbaar waren bij de ziekenhuisbiobank. In totaal werden stalen van 166 patiënten onderzocht: 40 met IAPA, 52 met influenza zonder aspergillose, 33 met CAPA en 41 met covid-19 zonder aspergillose. Een neerwaartse expressie werd gezien van verschillende genen die coderen voor eiwitten met functies in de opsonisatie, herkenning en doding van conidia bij patiënten met IAPA versus enkel influenza en bij patiënten met CAPA versus enkel covid-19. Verschillende genen gerelateerd aan LC3-geassocieerde fagocytose, autofagie of beide werden differentieel tot expressie gebracht. Patiënten met CAPA hadden significant lagere neutrofiele celfracties dan patiënten met enkel covid-19. Patiënten met IAPA of CAPA hadden een gedownreguleerde IFNγ-signalering in vergelijking met patiënten met respectievelijk enkel influenza of enkel covid-19. De concentraties van verschillende aan fibrose gerelateerde groeifactoren waren significant verhoogd in de bronchoalveolaire spoelvloeistof van patiënten met IAPA versus alleen influenza en van patiënten met CAPA versus alleen covid-19. De auteurs stellen dat met deze informatie biomarkers ontwikkeld kunnen worden die mogelijk zouden kunnen helpen om te voorspellen welke patiënten vatbaarder zijn voor een schimmelinfectie. Ook het mogelijk potentieel van het adjuvans IFNγ bij de behandeling van IAPA en CAPA dient verder onderzocht worden.Bron:Feys S, et al. Lung epithelial and myeloid innate immunity in influenza-associated or COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: an observational study. Lancet Respir Med. 2022 Aug 24:S2213-2600(22)00259-4. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00259-4. Epub ahead of print. PMID: 36029799; PMCID: PMC9401975.