...

Volgens de National Organisation for Rare Disorders is teelbalkanker goed voor slechts 1% van de kankers bij mannen, maar is teelbalkanker wel de frequentste kanker bij mannen van 15-35 jaar. Mogelijke risicofactoren zijn een familiaire voorgeschiedenis en cryptorchidie. Amerikaanse vorsers hebben nu een nieuwe risicofactor ontdekt: wiet roken.De auteurs hebben de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van 25 studies (19 casus-controleonderzoeken, 5 cohortonderzoeken en 1 transversale studie) over het verband tussen het roken van marihuana en het risico op ontwikkeling van long-, hoofd- en hals-, urogenitale en andere kankers, die tussen 1 januari 1973 en 30 april 2019 werden gepubliceerd.De wetenschappers hebben een duidelijk verband gevonden tussen regelmatig wiet roken en longkanker, hoofd- en halskanker en mondkanker bij analyse van de samengevoegde gegevens van de casus-controleonderzoeken. Bij analyse van de samengevoegde gegevens van drie casus-controleonderzoeken hebben ze vastgesteld dat regelmatig een joint roken gedurende meer dan 10 jaar het risico op ontwikkeling van een seminoom en niet-seminomateuze teelbalkanker verhoogt met respectievelijk 36% en 85%. De bewijskracht is echter vrij zwa k."Cannabis is een plant die bij verbranding kankerverwekkende stoffen afgeeft", schrijven de auteurs. Ze hebben evenwel niet kunnen nagaan waarom marihuana enkel correleert met teelbalkanker en niet met de andere kankers die werden geanalyseerd.Aangezien de situatie niet duidelijk is, aangezien het gebruik van marihuana in de Verenigde Staten stijgt en aangezien cannabis wereldwijd almaar meer wordt gelegaliseerd, zou een degelijke langetermijnstudie op touw moeten worden gezet om het verband tussen marihuana en kanker te evalueren. (referentie: JAMA Network Open, 27 november 2019, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.16318)