...

Tegen die achtergrond heeft een groep uit Antwerpen onderzocht of je door analyse van vluchtige organische stoffen in de uitgeademde lucht bij patiënten met een maligne pleuramesothelioom kunt nagaan welke patiënten wel en welke niet op de behandeling reageren, en of je in voorkomend geval zou kunnen voorspellen of de behandeling zal werken.De studie is uitgevoerd bij 13 patiënten met een maligne pleuramesothelioom, bij wie een CT-scan was uitgevoerd voor de behandeling en om de 3 maanden tijdens de behandeling. Bij elk onderzoek werden stalen van de uitgeademde lucht van de patiënten en de kamerlucht verzameld en werden de vluchtige organische stoffen in de uitgeademde lucht gemeten.Door middel van LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator), een vorm van lineaire regressie, hebben de vorsers de volatiele organische stoffen gemeten. Ze hebben dan een voorspellend model opgesteld om het resultaat van de behandeling te voorspellen op grond van stalen van uitgeademde lucht afgenomen bij de vorige onderzoeken. Zo hebben de vorsers het onderscheid kunnen maken tussen de patiënten, bij wie de ziekte stabiel was gebleven, en de patiënten bij wie de ziekte tijdens de follow-up was verergerd, met een precisie van 89% (95% BI: 68-98). Het model kon even precies het resultaat van de behandeling voorspellen op grond van de eerste onderzoeken.Aangezien er geen significant verschil in behandeling was tussen de patiënten, bij wie de ziekte stabiel was gebleven, en de patiënten bij wie de ziekte tijdens de follow-up was verergerd, zou het best kunnen dat de gemeten volatiele organische stoffen meespelen in algemene mechanismen of correleren met de micro-omgeving van de tumor in plaats van specifiek te zijn voor de behandeling.De auteurs concluderen dat opsporing van volatiele organische stoffen in de uitgeademde lucht veelbelovend lijkt met het oog op een vroege, niet-invasieve detectie van een maligne pleuramesothelioom en om de resultaten van de behandeling bij die patiënten te voorspellen. Die gegevens moeten uiteraard nog worden gevalideerd bij een groter aantal patiënten.Die studie is geselecteerd door de International Association for the Study of Lung Cancer en is nagenoeg terzelfder tijd gepresenteerd op de World Conference on Lung Cancer in Singapore. Er is dus veel interesse voor.Er hangt dan ook veel aan vast. Als je een specifiek profiel van volatiele organische stoffen zou kunnen vaststellen voor elk type behandeling, zou je de patiënten kunnen opsporen die het meeste baat zouden kunnen vinden bij deze of gene behandeling. Dat zou de behandeling van een maligne pleuramesothelioom ten goede komen.Naar E Heirwegh et al. ERS 2023