...

Britse vorsers hebben 140 beroepschauffeurs van verschillende beroepscategorieën die in Londen rondreden, gerekruteerd. De chauffeurs droegen gedurende 96 uur een doos die om de minuut de concentratie mat van zwart koolstof, een vervuilende stof die wordt uitgestoten bij verbrandingsreacties. De dozen werden aangesloten op een gps-tracker om na te gaan waar de blootstelling het hoogst was. Aan de chauffeurs werd gevraagd met welk voertuig ze reden, wat hun werkrooster was en of ze met de vensters en de verluchtingspoorten open of toe reden.De beroepschauffeurs werden tijdens het rijden blootgesteld aan ongeveer 4,1 microgram zwarte koolstof per m³ lucht, wat ongeveer vier keer meer is dan de concentratie in huizen (1,1 µg/m³). Ze werden ook blootgesteld aan uiterst hoge pieken van zwarte koolstof, vaak meer dan 100 µg/m³, en dat soms tot een half uur lang. De hoeveelheid zwarte koolstof op een drukke weg in Londen, meer bepaald Marylebone Road, was gemiddeld 3,1 µg/m³, waar dat in Londen gemiddeld 0,9 µg/m³ was.De resultaten waren het slechtst bij taxichauffeurs. Ze werden blootgesteld aan 6,5 µg/m³. De laagste concentratie, 2,8 µg/m³, werd gemeten bij ambulanciers. Het is niet duidelijk waarom taxichauffeurs er zo slecht uitkomen. De vorsers vermoeden dat dat komt doordat taxi's in de meest vervuilde wijken van de stad rijden, terwijl urgentiediensten de verkeersstremmingen kunnen mijden.De auteurs van de studie stellen dat maatregelen kunnen worden genomen om de blootstelling aan zwarte koolstof te beperken. Ten eerste, op korte termijn, rijden met de ramen toe tijdens het werk. Dat halveert de hoeveelheid zwarte koolstof. Ook het type voertuig en het afgelegde traject spelen mee en het gebruik van luchtfilters kan ook helpen. Op lange termijn denken ze aan oplossingen zoals een herinrichting van de steden om de verplaatsing van mensen en koopwaar efficiënter te maken en het gebruik van meer ecologische transportmiddelen. (referentie: European Respiratory Society, 29 september 2019)https://www.ersnet.org/the-society/news/taxi-drivers-face-highest-levels-of-exposure-to-black-carbon-compared-to-other-professional-drivers