...

Dat luchtvervuiling negatieve effecten heeft op het lichaam, is ruimschoots bekend. Er is echter nog niet veel onderzoek verricht naar de invloed van luchtvervuiling op de gezondheid van het bot. Dat hebben vorsers van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) nu onderzocht. De studie werd tussen 2009 en 2012 uitgevoerd bij 3717 mensen van gemiddeld 35,7 jaar in 28 dorpen in de streek van Hyderabad in het zuiden van India.De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan fijn stof PM2,5 bedroeg 32,8 µg/m³ (microgram per kubieke meter lucht), dus ruim boven de drempel van 10 µg/m³, die door de WGO wordt aanbevolen. De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan zwart koolstof bedroeg 2,5 µg/m³. 58% van de mensen die de vragenlijst hadden beantwoord, zei dat ze biomassa gebruikten om te koken/bakken.De resultaten spreken voor zich. Blootstelling aan fijn stof en zwarte koolstof correleerde met een lager botmineraalgehalte (in gram) en een lagere botdichtheid (gram calcium per vierkante cm). Bij elke stijging van de blootstelling aan PM2,5 met 3 µg/m³ daalde de botdichtheid met 0,57 g/cm² in de wervelkolom en met 0,13 g/cm² in de linkerheup. Er werd geen significante correlatie vastgesteld tussen het gebruik van biomassa als brandstof en het botmineraalgehalte van de wervelkolom."Inademing van vervuilende partikels zou de botmassa kunnen verminderen door oxidatieve stress en de ontsteking die worden veroorzaakt door de luchtvervuiling", concludeerde Otavio T. Ranzani.(referentie: Jama Network Open, 3 januari 2020, doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.18504)