...

Ondanks dalende waarden in de blootstelling aan fijnstof (PM2.5) bleek dat in 2017 ongeveer 9% van de stedelijke bevolking van de EU blootgesteld was aan waarden die de jaarlijkse EU-limiet overschrijdt; 77% wordt blootgesteld aan concentraties die de WHO-limiet overschrijdt. Wat ozon betreft werd ongeveer 14% van de EU-bevolking blootgesteld aan waarden boven de EU-drempelwaarde, en 96% aan ozonwaarden die de WHO-limiet overschrijden. Voor NO2 vond men dat 17% van de stedelijke EU-bevolking blootgesteld was aan waarden boven de jaarlijkse EU/WHO-limietwaarde. Andere polluenten waarvan eveneens te hoge waarden gemeten werden, waren benzo[a]pyreen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide en benzeen. Geschat wordt dat de PM2.5-concentraties in 2016 verantwoordelijk waren voor ongeveer 374.000 vroegtijdige overlijdens. De impact van blootstelling aan NO2 en ozon zou respectievelijk 68.000 en 14.000 voortijdige overlijdens bedragen.Bron: EEA: Air quality in Europe - 2019 report. 16 Oct 2019 ; https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019