...

Een gerandomiseerde dubbelblinde cross-over-studie, uitgevoerd in Shanghai, onderzocht of het plaatsen van luchtfilters in de slaapkamers van kinderen met astma de luchtstroom en inflammatie in de longen kon verbeteren. Daartoe kregen 43 kinderen met mild tot matig astma een echte filter of een schijnfilter in hun slaapkamer, telkens voor 2 weken, in een willekeurige volgorde en met een washout-interval van twee weken. De gemeten PM2.5-concentratie buitenshuis was matig hoog, tussen 28.6 en 69.8 microgram/m3. Echte filtratie leidde tot 63,4% minder PM2.5-concentraties dan schijnfiltratie. In vergelijking met schijnfiltratie was echte filtratie geassocieerd met verbetering van de mechanica van de ademhaling, met 24,4% reductie in de weerstand van de luchtwegen, 43,5% reductie in de weerstand van de kleine luchtwegen, 22,2% reductie in resonantiefrequentie en 73,1% toename in elasticiteit. Ook was er een reductie van 27,6% in het uitgeademde stikstofmonoxidegehalte, een biomerker voor longinflammatie.De auteur stellen dat PM2.5-filtratie in vervuilde omgevingen een praktische aanpak kan zijn om de luchtstroom in de longen van astmapatiënten te verbeteren door een verbeterde mechanica van de ademhaling en verminderde inflammatie. Verdere klinische studies zijn nodig ter bevestiging. Bron:Cui X et al. Association Between Bedroom Particulate Matter Filtration and Changes in Airway Pathophysiology in Children With Asthma. Published online 6 April 2020. JAMA Pediatr: doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0140