...

Dit is een retrospectieve studie waarin patiënten met een toevallig gevonden, nieuwe diagnose van COPD werden geïncludeerd van 1 januari 2010 tot 28 februari 2015. Een groep van 22.429 patiënten kon worden geïdentificeerd, van wie 48% vrouwen. Het risico op een eerste matige of ernstige exacerbatie lag 17% hoger bij vrouwen dan bij mannen (HR 1,17; 1,12-1,23), met een mediaan interval eer de eerste exacerbatie optreedt van 504 dagen bij vrouwen en 637 dagen bij mannen. Deze verschillen zijn nog uitgesprokener in de groep 40 tot 65 jaar, en in GOLD 2016-groepen B, C en D, en in de groep individuen met matige tot ernstige luchtwegobstructie. Meer nog, het aantal matige tot ernstige exacerbaties op jaarbasis was groter bij vrouwen dan bij mannen in het 1ste, 2de en 3de jaar van de follow-up. Kortom, in de praktijk moeten we vrouwen met COPD vaker herkennen en behandelen.Stolz D et al. Differences in COPD exacerbation risk between women and men: analysis from the UK Clinical Practice Research Datalink data. Chest 2019, published online May 16. https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.04.107