...

Alleen gerandomiseerde studies, gepubliceerd in het Engels, versus sham of standaardzorg, met blijvende longvolumereducties werden weerhouden. Van de 4.747 gevonden referenties werden er 20 geïncludeerd in de meta-analyse (2.794 patiënten). Na longvolumereductie (door chirurgie, endobronchiale klep of spoel, of scleroserende stoffen) werd een gemiddeld verschil versus controles opgetekend van 0,58 l in reductie van residueel volume, 15,87% in toename van FEV1, 43,28 m in verbetering van de 6-minutenwandeltest en 9,39 punten in de levenskwaliteit (St. George's Respiratory Questionnaire). Ernstige nevenwerkingen inclusief mortaliteit waren een secundair eindpunt met een OR van 6,21 (4,20-9,58) na interventie. Regressieanalyse toonde dat naargelang van de volumereductie, de FEV1, de 6-minutenwandeltest en de resultaten van de St. George's Respiratory Questionnaire significant verbeteren (P<0,0001). Ondanks het hoge risico op bias en de heterogeniteit van de studies in de gepoolde analyse (lager bij opdeling per subgroep interventietype), besluiten de auteurs dat volumereductie bij deze patiënten een betekenisvol klinisch resultaat geeft. Van Greffen WH et al. Surgical and endoscopic interventions that reduce lung volume for emphysema: a systemic review and meta-analysis. Lancet Respir Med 2019, published online February 07. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30431-4.