...

In deze studie werden de gegevens van een Amerikaanse Medicare verzekeringsdatabank, die 197.375 patiënten bevatte (ouder dan 65 jaar) die gehospitaliseerd waren in 2014 omwille van COPD geanalyseerd. In totaal startten 1,5% van de patiënten longrevalidatie binnen de 90 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Na 1 jaar was 19,4% van de patiënten overleden, 7,3% van degenen die longrevalidatie startten binnen de 90 dagen, en 19,6% van degenen die ofwel geen revalidatie kregen of deze pas opstartten na 90 dagen. Initiatie van revalidatie binnen de 90 dagen was dus geassocieerd aan een lager risico op sterfte binnen het jaar volgend op ontslag uit het ziekenhuis (HR = 0,63, 95% CI: 0,57-0,69).Een exploratieve analyse die keek naar opstart van revalidatie binnen de 30 dagen, 31-60 dagen of 61-90 dagen na ontslag, toonde dat bij starten binnen de 30 dagen het risico het laagst was. Een tweede exploratieve analyse toonde verder aan dat per bijkomende drie sessies, die binnen de periode van 90 dagen plaatsvonden, het risico verder verlaagde.De auteurs wijzen wel op enkele verstorende factoren, zoals bijvoorbeeld het feit dat de gemiddelde leeftijd van patiënten die vroeg aan revalidatie startten iets jonger was (74,5 versus 77 jaar). Hun besluit is toch dat hun bevindingen de huidige aanbevelingen voor longrevalidatie na hospitalisatie omwille van COPD bevestigen.Bron:Lindenauer PK et al. Association between initiation of pulmonary rehabilitation after hospitalisation for COPD and 1-year survival among Medicare beneficiaries. Published 12 May 2020 JAMA 323(18):1813-1823. doi:10.1001/jama.2020.4437