...

De primaire uitkomst van de studie was de associatie tussen de diagnose van pneumonie tijdens de kindertijd en de prevalentie van astma op de leeftijd van vier jaar. De secundaire doelstelling was om te beoordelen of de associatie is veranderd na de introductie van het pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV). De studie controleerde voor omgevings- en familiale confounding, door gebruik te maken van broer/zus-analyses. De analyse omvatte 948.045 kinderen waarvan 23.086 (2,4%) gediagnosticeerd werden met longontsteking op de leeftijd van twee jaar of jonger. Er was een sterke associatie tussen de diagnose pneumonie in de kindertijd en prevalentie van astma na vier jaar (aangepaste OR 3,38; 95% CI: 3,26-3,51), die behouden bleef in de broer/zus-analyses (aangepaste OR 2,81; 95% CI: 2,58-3,06). Het risico op astma na diagnose van pneumonie was iets hoger voor degenen geboren in de PCV-periode vergeleken met de pre-PCV-periode (gecorrigeerde OR 3,80; 95% CI: 3,41-4,2 vs. 3,28; 95% CI: 3,15-3,42). De meerderheid (88,7%) van de longontstekingen was bacterieel of niet gespecifieerd en 11,3% was viraal. In de PCV-periode was het aandeel van virale pneumonie-etiologie wel hoger (respectievelijk 14,5% versus 10,7%) en de algehele astmaprevalentie lager (5,3% versus 6,6%). De auteurs besluiten dat de data het belang van preventie van longontsteking onderstrepen en suggereren dat screening op astma zou kunnen worden overwogen in deze specifieke risicogroep.Bron: Rhedin S, Lundholm C, Osvald EC, Almqvist C. Pneumonia in Infancy and Risk for Asthma: The Role of Familial Confounding and Pneumococcal Vaccination. Chest. 2021 Aug;160(2):422-431. doi: 10.1016/j.chest.2021.03.006. Epub 2021 Mar 13. PMID: 33727032.