...

Zo werden herhaaldelijke metingen van FEV1 en FVC ingevoerd in een model dat corrigeerde voor leeftijd, geslacht, rookgewoonten, hartfalen, hoge bloeddruk, diabetes, coronaire hartziekten, educatieniveau, activiteit, alcoholconsumptie, CRP en BMI. Over een periode van 13,5 jaar werden één tot vijf spirometrieën uitgevoerd bij 3.736 patiënten van 60 tot 102 jaar. De absolute wijziging per jaar na correcties was -51,7 ml (-63,7 tot -39,9) in FEV1 en -56,2 ml (-73,6 tot -38,8) in FVC. De relatieve wijziging per jaar na correcties was respectievelijk -2,97% (-3,53 tot -2,40) en -2,46% (-3,07 tot -1,85). Risicofactoren voor een grotere relatieve afname van FVC en FEV1 waren vrouwelijk geslacht, hogere leeftijd, huidig roken, hoge CRP (niet significant voor FEV1, p = 0,057) en laag educatieniveau. Voor een grotere absolute afname waren de risicofactoren mannelijk geslacht en huidige roker voor FEV1 en lage educatie voor FVC. Relatieve maar niet-absolute wijzigingen correleerden significant met klinisch relevante merkers van functionele status en kunnen superieur zijn aan absolute wijzigingen in de risicofactoranalyse. Luoto J et al. Relative and absolute lung function change in a general population aged 60-102 years. ERJ 2018;early view December 21. DOI: 10.1183/13993003.01812-2017.