...

Dat een product op de lijst staat, biedt geen garantie van veiligheid. Sinds half juli vorig jaar zijn fabrikanten of invoerders verplicht aan de overheid een aantal gegevens over e-sigaretten en navulverpakkingen te melden. Zo moet de overheid kunnen beschikken over de contactgegevens van de fabrikant, een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle ingrediënten, informatie over doses en de opname van nicotine, de jaarlijkse verkoopvolumes, enzovoort.Een product dat aan de administratieve vereisten voldoet, komt terecht op een zogenaamde positieve notificatielijst. Producten die niet voldoen aan de notificatievereisten komen terecht op een negatieve lijst. Ze mogen niet in België worden verkocht.Zowel de positieve notificatielijst als de negatieve notificatielijst vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, samen met een korte toelichting (min of meer wat hier staat). De huidige lijsten dateren van 1 maart jl.Als een product op geen van beide lijsten staat, is dat wellicht omdat het de procedure nog niet heeft doorlopen.De FOD Volksgezondheid ontraadt het gebruik van e-sigaretten door mensen die niet roken. Mensen die wel roken en het gebruik van e-sigaretten overwegen, krijgen de raad een professional te raadplegen - een arts of tabakoloog.Producten waarover twijfel bestaat kunnen gesignaleerd worden aan enottab@gezondheid.belgie.be - met de beschikbare informatie en liefst een foto.