...

Voor deze casusgecontroleerde studie werden gegevens gebruikt van de periode 1977-2016 van het nationale patiëntenregister. Alle personen met de ziekte van Parkinson, met uitzondering van degenen met door geneesmiddelen geïnduceerd parkinsonisme, werden geïncludeerd en gematcht met vijf controles op basis van geslacht, leeftijd en datum van de diagnose van Parkinson. Infecties werden gecategoriseerd volgens tijd vanaf infectie tot diagnose van de ziekte van Parkinson. Van de 61.626 geïncludeerde personen was 38,7% vrouw en 86,3% ouder dan 60 jaar. In totaal werden 10.271 personen met de ziekte van Parkinson en 51.355 controlepersonen geïdentificeerd. Influenza die op om het even welk moment in het kalenderjaar werd gediagnosticeerd, werd meer dan tien jaar later in verband gebracht met de ziekte van Parkinson (OR 1,73; 95% CI: 1,11-2,71). Wanneer diagnose van influenza werd beperkt tot de maanden met de hoogste influenza-activiteit, werd een verhoogde OR met een breder betrouwbaarheidsinterval gevonden (OR 1,52; 95% CI: 0,80-2,89). Er was geen bewijs van een verband met enig type infectie meer dan tien jaar voorafgaand aan de ziekte van Parkinson (OR 1,04; 95% CI: 0,98-1,10). Verschillende specifieke infecties gaven een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson binnen vijf jaar na infectie, maar er was geen associatie wanneer blootstelling meer dan tien jaar eerder plaatsvond. De auteurs besluiten dat deze observationele gegevens een verband suggereren tussen griep en de ziekte van Parkinson. De studieopzet laat echter niet toe om de causaliteit te beoordelen.Bron:Cocoros NM, Svensson E, et al. Langdurig risico op de ziekte van Parkinson na griep en andere infecties. JAMA Neurol. 2021 25 okt. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.3895. E-publicatie voorafgaand aan druk. PMID: 34694344.