...

De prospectieve NET-database van het Righospitalet (2008-2016) in Denemarken bevat gegevens van 252 patiënten, en is daardoor tot op heden een van de grootste databanken voor dit type tumoren: 64% had een typische carcinoïde tumor, 12% een atypische carcinoïde tumor en 24% een grootcellig neuro-endocriene carcinoom. 68% van de patiënten waren vrouwen. De mediane leeftijd bij de diagnose was 69 jaar (19-89), zonder verschil tussen de geslachten. Bij de diagnose werd een CT-thorax en abdomen bij alle patiënten uitgevoerd en een FDG-PET-CT bij 82% van hen. Uiteindelijk was de FDG-PET-CT positief bij 95% van de totale populatie, zonder onderscheid tussen de tumortypen. De auteurs menen dan ook dat FDG-PET-CT deel moet uitmaken van de basisonderzoeken bij diagnose. Kleuring met synaptofysine was positief bij 98% en met chromogranine A bij 92%; CD56 was in 97% van de gevallen positief. De gemiddelde Ki67-index was respectievelijk 5%, 16% en 69%, terwijl metastasen werden gevonden bij 4%, 27% en 58% op het moment van de initiële diagnose. De behandeling was chirurgische resectie bij 71% van de patiënten: bij 87% van de typische carcinoïde tumoren, 72% van de atypische carcinoïde tumoren en 28% van de grootcellige neuro-endocriene carcinomen. Na resectie had 6% herval. De vijfjaarsoverleving was respectievelijk 88%, 63% en 20%. Het tumortype is de sterkste onafhankelijke prognostische factor. Grondahl V et al. Characteristics of 252 patients with Bronchopulmonary Neuroendocrine Tumours treated at the Copenhagen NET Centre of Excellence. Lung Cancer 2019, published online April 4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2019.03.013