...

In deze studie werden 296 volwassenen met matige tot ernstige astma, die ICS plus langwerkende LABA's kregen, 1:1:1:1 gerandomiseerd om elke twee weken subcutaan itepekimab (300 mg), itepekimab plus de IL-4-remmer dupilumab (beide 300 mg), dupilumab (300 mg) of placebo te krijgen gedurende 12 weken. LABA werd stopgezet in week 4 en de ICS werden afgebouwd gedurende week 6-9. Het primaire eindpunt was een gebeurtenis die op een verlies van astmacontrole wees. Andere eindpunten waren onder meer longfunctie, astmacontrole, levenskwaliteit, type 2-biomerkers en veiligheid. De frequentie van een gebeurtenis die wijst op verlies van astmacontrole was 22% in de itepekimab-groep (OR 0,42; p = 0,02), 27% in de combinatiegroep (OR 0,52; p = 0,07) en 19% in de dupilumabgroep (OR 0,33), in vergelijking met 41% in de placebogroep.In vergelijking met placebo nam de FEV1 vóór gebruik van bronchodilatoren toe bij monotherapie met itepekimab of dupilumab, maar niet bij de combinatietherapie. Behandeling met itepekimab of dupilimab verbeterde ook de astmacontrole, levenskwaliteit en leidde tot vermindering in de gemiddelde hoeveelheid eosinofielen. De incidentie van bijwerkingen was vergelijkbaar in alle vier de onderzoeksgroepen. De auteurs besluiten dat IL-33-blokkade met itepekimab, net zoals dupilumab, kan leiden tot een lagere incidentie van gebeurtenissen die wijzen op een verlies van astmacontrole en een verbeterde longfunctie bij patiënten met matige tot ernstige astma. Onderzocht moet nu worden welke patiënten meer kans hebben om beter te reageren op de ene therapie dan op de andere. Bron: Wechsler ME, Ruddy MK, et al. Efficacy and Safety of Itepekimab in Patients with Moderate-to-Severe Asthma. N Engl J Med. 2021 Oct 28;385(18):1656-1668. doi: 10.1056/NEJMoa2024257. PMID: 34706171.