...

Aan 92 ouderen en 100 niet-ouderen, die gevolgd werden in gespecialiseerde dagklinieken, werd een gestandaardiseerde vragenlijst voorgelegd en werd een demonstratie van de inhalatietechniek gevraagd. Fouten werden vastgesteld op basis van de instructies van de fabrikanten. De studie toonde dat enkel bij een minderheid van de oudere en jongere patiënten de inhalatietechniek correct was, zonder significante verschillen tussen beide groepen. Slechts 11,1% van de ouderen die hun inhalator als gemakkelijk in gebruik bestempelden en 12,7% die meenden dat hun techniek correct was, maakte geen fouten. Eerdere regelmatige inhalatietraining was geassocieerd met een beter gebruik bij jongere maar niet bij oudere patiënten. De auteurs besluiten dat ondanks een regelmatige opvolging in een dagkliniek er een hoge frequentie is van foutief gebruik. Het feit dat eerdere regelmatige training bij ouderen niet tot een significante verbetering leidde, wijst er op dat oudere astmapatiënten een meer op maat gemaakt trainingsprogramma nodig hebben.Bron:Ferreirra EF et al. Inhaler training and asthma knowledge are associated with a higher proportion of patients with correct inhaler technique in young but not in elderly asthmatic patients. Published 27 Feb 2020. Journal of Asthma 57: https://doi.org/10.1080/02770903.2019.1582063