...

In dit artikel ligt de focus op de incidentie, hospitalisatie en mortaliteit door lageluchtweginfecties die aan influenza te wijten zijn. Zo schat men dat in 2017 ongeveer 145.000 sterfgevallen (99.000-200.000) het gevolg waren van een lageluchtweginfectie (pneumonie en bronchiolitis) door influenza. Dat is 5,6% van de totale mortaliteit door lageluchtweginfecties en 0,26% van alle sterfgevallen in 2017. De mortaliteit was het hoogst bij 70-plussers, en voor alle leeftijden samen in Oost-Europa.Het aantal hospitalisaties voor lageluchtweginfecties door influenza wordt geschat op 9.459.000, goed voor 81.536.00 hospitalisatiedagen. Dat betekent dat 8,5% van de hospitalisaties voor lageluchtweginfecties kan worden toegeschreven aan influenza (alle leeftijden samen). De cijfers zijn het hoogst voor kinderen onder 10 jaar, en voor alle leeftijden samen in Litouwen en Rusland. In totaal zou 11,5% van alle episoden van lageluchtweginfecties te wijten zijn aan influenza; 30- tot 54-jarigen vormen de grootste risicogroep. De preventiemaatregelen tegen influenza moeten wereldwijd nog beter.GBD 2017 Influenza Collaborators. Mortality, morbidity, and hospitalisations due to influenza lower respiratory tract infections, 2017: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Respir Med 2019; 7: 69-89. Published Online December 12, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/ S2213-2600(18)30496-X.