...

Het uitgangspunt in het onderzoek was de eerdere observatie dat in macrofagen, geïnfecteerd met Mycobacterium tuberculosis, er een inductie optreedt van aerobe glycolyse. Deze is geassocieerd met een verhoogde productie van pro-inflammatoire cytokines die de infectie kunnen verminderen. Eén manier om de glycolyse in deze macrofagen te induceren is via modulatie van de zogenaamde transcription factor hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α). Activiteit van HIF-1α wordt gereguleerd door prolylhydrolase domein-bevattende proteïnen, die daarvoor ijzer nodig hebben. De onderzoekers toonden aan dat de ijzerchelator DFX de uitdrukking van glycolytische enzymen kan verhogen in primaire menselijke monocytafgeleide macrofagen en alveolaire macrofagen, die in vitro met Mycobacterium tuberculosis geïnfecteerd werden. Het verhogend effect van DFX op glycolyse werd eveneens teruggevonden in niet-geïnfecteerde macrofagen die met LPS gestimuleerd werden. Ook zag men een inductie van het cytokine IL1β door DFX in geïnfecteerde macrofagen en na stimulatie met LPS. De auteurs stellen dat hun data suggereren dat DFX in de toekomst mogelijk deel kan zijn van de behandeling bij tuberculose maar ook van andere infectieziekten, door de vroege immuunrespons van de gastheer te stimuleren. In een persbericht van het onderzoeksinstituut wijzen de auteurs er ook op dat DFX momenteel onderzocht wordt in een klinische studie voor de behandeling van covid-19.Bron:Phelan JJ et al. Desferrioxamine supports metabolic function in primary human macrophages infected with mycobacterium tuberculosis. Published 13 May 2020. Front. Immunol: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00836