...

Data van een nieuwe meta-analyse brengen daar nu verandering in. Deze meta-analyse beperkte zich tot cohortstudies gepubliceerd tussen 1 januari 1998 en 6 april 2018. De primaire doelstellingen waren om het risico van tuberculose in te schatten in functie van diverse parameters, en een schatting te geven van de werkzaamheid van preventieve therapie of BCG-vaccinatie. In totaal werden 130.512 kinderen opgenomen in de analyse, afkomstig van 46 studies in 34 landen. Tijdens de periode van opvolging werden 1.299 prevalente en 999 incidente tuberculosegevallen gediagnosticeerd. Het risico om tuberculose te ontwikkelen was het hoogst (19%) bij kinderen onder de vijf jaar die positief testten voor tuberculose-infectie, en die geen preventieve therapie kregen. De werkzaamheid van preventieve therapie was 63% voor alle blootstellingen, en 91% voor blootgestelde kinderen die positief testten voor een tuberculose-infectie. De meeste gevallen van tuberculose (83%) traden echter reeds op binnen de 90 dagen na het initiële contact, en zijn daarom mogelijk niet te voorkomen door profylaxe. De auteurs suggereren dat alternatieve strategieën nodig zijn, zoals een eerdere start van preventieve therapie door snellere diagnose van gevallen bij volwassenen, of een meer wijdverbreide screening bij de bevolking. Bron:Martinez L et al. The risk of tuberculosis in children after exposure: a systematic review and individual-participant meta-analysis. Published 21 March 2020. Lancet 2020; 395: 973-84