...

Dat is het resultaat van een analyse van data over 1.306.283 overlijdens te wijten aan respiratoire ziekten tijdens de periode van 1980 tot 2016 in 48 Spaanse provincies. De studie toonde aan dat over de volledige periode zowel lage als hoge temperaturen geassocieerd waren met een verhoogd risico op mortaliteit. Maar terwijl dat risico 20-30 jaar geleden het hoogst was tijdens de koudere maanden, is dat beeld inmiddels volledig omgekeerd. Per tien jaar werd gemiddeld een reductie in het aantal sterfgevallen te wijten aan respiratoire ziekten gezien van 16,5% tijdens de koudere maanden, terwijl de sterfte tijdens de warmere maanden relatief stabiel bleef tijdens de volledige studieperiode. Deze omkering lijkt niet te wijten aan de warmere winters en zomers als gevolg van de klimaatverandering, maar wel aan de zeer grote verlaging in aantal overlijdens als gevolg van koude temperaturen in vergelijking met warme temperaturen. De auteurs stellen dat deze verlaging vooral te wijten is aan de betere leefomstandigheden van de bevolking tijdens de winter, zoals betere verwarming en gezondheidszorg. De auteurs besluiten dat hun observaties erop wijzen dat het aanpassingsproces aan koude meer succesvol was dan dat aan hitte, en dat dit implicaties heeft voor het beleid inzake aanpassing aan klimaatverandering.Bron:Achebak H et al. Reversal of the seasonality of temperature-attributable mortality from respiratory diseases in Spain. Published 20 May 2020. Nature Communications. Nat Commun 11, 2457: https://doi.org/10.1038/s41467-020-16273-x