...

92 patiënten werden gerekruteerd: gemiddelde leeftijd 64 jaar, 55% waren mannen, 35 patiënten waren in longkankerstadium III en 48 in stadium IV, radicale behandeling bij 46%. Ze werden gerandomiseerd in twee groepen: de interventiegroep kreeg standaardzorg plus 8 weken aerobe oefeningen en oefeningen tegen weerstand samen met strategieën voor gedragsverandering, en begeleiding van symptomen. De controlegroep kreeg alleen standaardzorg. Er was geen significant verschil in primair eindpunt, de 6-minutenwandeltest (6MWT), tussen beide groepen na 9 weken noch na 6 maanden. Na 6 maanden waren er evenwel significante verbeteringen in de interventiegroep voor de secundaire eindpunten: gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en ernst van de symptomen. Edbrooke L et al. Multidisciplinary home-based rehabilitation in inoperable lung cancer: a randomised controlled trial. Thorax 2019; Published Online First: 02 May 2019. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212996