...

Neusbacteriën van 100 gezonde individuen werden vergeleken met deze van 225 patiënten met chronische rhinosinusitis. Gezonde mensen bleken een grotere overvloed te hebben aan lactobacilli dan de patiënten; tot 10-maal meer in sommige delen vaan de neus. In het bijzonder werd één specifieke stam gevonden, Lactobacillus casei AMBR2, die functioneel beter aangepast is aan de omgeving van de neus. Dit door beter aangepast te zijn aan oxidatieve stress (via uitdrukking van het enzym catalase) en fimbriae die toelaten om te binden op de oppervlaktecellen van de neus.In vitro werd aangetoond dat deze stam de groei van pathogenen kan inhiberen en anti-inflammatoire eigenschappen heeft. Een volgende stap zal zijn om de relevantie van deze stam verder te onderzoeken in vivo. Hiertoe ontwikkelden de onderzoekers een probiotische nasale spray met deze specifieke stam. In een eerste stap werd die gedurende twee weken gebruikt bij twintig vrijwilligers, om de capaciteit van L casei AMBR2 om de neus te koloniseren te bestuderen. Na de laatste toediening werd de stam teruggevonden in 60%-95% van de nasopharynxstalen na 10-16 uur en in 10-35% van de stalen na twee weken. Er werden geen bijwerkingen gezien. De auteurs stellen dat hun studie aantoont dat er lactobacilli bestaan die specifiek aangepast zijn om te overleven in de bovenste luchtwegen, en dat deze mogelijk een interessante piste vormen voor onderzoek naar probiotica voor de bovenste luchtwegen.Bron:De Boeck I et al. Lactobacilli have a niche in the human nose. Published 26 May 2020. Cell Reports 31: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107674