...

De auteurs deden een meta-analyse van de individuele gegevens van de deelnemers aan cohortestudies, meestal in de periode voor het gebruik van surfactant. Elf studies (van de 381 geïdentificeerde) met 935 deelnemers die veel te vroeggeboren waren of met een zeer laag geboortegewicht, en 722 controles werden weerhouden voor de analyse. Van de individuele metingen (FEV1, FVC, verhouding FEV1/FVC, FEF25-75%, gemeten op de gemiddelde leeftijd van 21 jaar) werden z-scores berekend die in modellen werden gestoken. In de controlegroep lagen de gemiddelde z-scores, zoals verwacht, rond nul. Maar ze waren gedaald bij deelnemers die veel te vroeggeboren waren of met een zeer laag geboortegewicht: gemiddeld verschil van -0,78 voor FEV1 (-0,96 tot -0,61; p<0,0001), van -0,25 voor FVC (-0,40 tot -0,10; p<0,0012), van -0,74 voor de verhouding FEV1/FVC (-0,85 tot 0,64; p<0,0001), en van -0,88 voor FEF25-75% (-1,12 tot -0,65; p<0,0001). Eenzelfde patroon werd opgetekend voor individuen wier waarden onder percentiel 5 lagen. Individuen die veel te vroeg zijn geboren of met een zeer laag geboortegewicht lopen het risico om in de adolescentie en op jongvolwassen leeftijd niet te beschikken over een volledig luchtwegpotentieel, wat hun risico op COPD op latere volwassen leeftijd zou kunnen verhogen.Doyle LW et al. Expiratory airflow in late adolescence and early adulthood in individuals born very preterm or with very low birthweight compared with controls born at term or with normal birthweight: a meta-analysis of individual participant data. Lancet Respir Med 2019; published online May 8. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30530-7