...

De casussen waren patiënten met matig tot ernstig astma onder aangepaste medicatie of opgevolgd door een arts. De controles hadden geen astma, rinitis, eczeem, allergie, emfyseem of chronische bronchitis. In stadium 1 waren dat 5.135 patiënten en 25.675 controles. Voor stadium 2 werden 5.414 casussen en 21.471 controles geselecteerd, los van het eerste staal, en met een drempelwaarde voor bepaalde varianten zoals in stadium 1 werd bepaald. Aldus konden significante signalen in het genoom worden opgespoord die gepaard gingen met matig tot ernstig astma, inclusief verschillende signalen in genen voor aangeboren of verworven immuunresponsen. Drie nieuwe signalen werden geïdentificeerd: rs10905284 in GATA3, rs11603634 in de MUC5AC-regio en rs560026225 naast KIAA1109. Het MUC5AC-signaal ging niet gepaard met astma indien ook mild astma werd geïncludeerd. Het rs11603634 G-allel ging gepaard met een hogere expressie van MUC5AC-mRNA in stalen van bronchusepitheel (borstel) via proxy SNP rs11602802, en MUC5AC-mRNA was gestegen in stalen van bronchusepitheel bij patiënten met ernstig astma (in twee onafhankelijke analyses, p=0,039 en p=0,022). Voor het eerst werden dus genetische varianten voor de regulatie van de mucineproductie gevonden die gepaard gingen met het risico op matig tot ernstig astma. Shrine N et al. Moderate-to-severe asthma in individuals of European ancestry: a genome-wide association study. Lancet Respir Med 2019;7(1):20-34. Published:December 11, 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30389-8.