...

De studie werd uitgevoerd in Spanje in 18 verschillende ziekenhuizen bij een totaal van 746 patiënten. Patiënten werden gerandomiseerd om de gebruikelijke zorg te ontvangen plus een actieve strategie voor het diagnosticeren van longembolie (D-dimeertesten en, indien positief computertomografie pulmonaal angiogram) of gebruikelijke zorg alleen. De primaire uitkomst was een samengesteld klinisch eindpunt van niet-fatale symptomatische veneuze trombo-embolie, heropname voor COPD of overlijden binnen 90 dagen na randomisatie.De primaire uitkomstmaat trad op bij 110 patiënten (29,7%) in de interventiegroep en 107 patiënten (29,2%) in de controlegroep (absoluut risicoverschil: 0,5%; 95% CI: -6,2% tot 7,3%). Er waren numerieke verschillen voor de secundaire eindpunten van VTE en overlijden, doch de studie was niet gepowered om dit te onderzoeken. De auteurs besluiten dat bij patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen voor een exacerbatie van COPD, de toevoeging van een actieve strategie voor de diagnose van PE aan de gebruikelijke zorg, in vergelijking met de gebruikelijke zorg alleen, niet resulteert in een significante verbetering van de samengestelde gezondheidsuitkomst. Bron:Jiménez D, Agustí A, Tabernero E, et al. Effect of a Pulmonary Embolism Diagnostic Strategy on Clinical Outcomes in Patients Hospitalized for COPD Exacerbation: A Randomized Clinical Trial. JAMA.2021;326(13):1277-1285. doi:10.1001/jama.2021.14846