...

Welke strategie de beste is voor de selectie van kandidaten voor thuisbehandeling van acute PE was echter nog niet gedefinieerd. Dit werd onderzocht in de internationale, gerandomiseerde studie HOME-PE. In deze studie werden 1.975 normotensieve patiënten met PE afkomstig uit Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland gerandomiseerd naar triage met HESTIA of sPESI. Zij werden voor thuisbehandeling aangewezen als het triage-instrument negatief was en als de behandelende arts, rekening houdend met de mening van de patiënt, ziekenhuisopname niet nodig achtte. De belangrijkste uitkomst was een samengesteld eindpunt van recidiverende veneuze trombo-embolie, ernstige bloeding of overlijden door alle oorzaken na 30 dagen. In de per-protocolpopulatie trad de primaire uitkomst op bij 3,82% (34/891) in de HESTIA-arm en 3,57% (32/896) in de sPESI-arm (P = 0,004 voor non-inferioriteit). In de intention-to-treat-populatie werd 38,4% van de HESTIA-patiënten (378/984) thuis behandeld versus 36,6% (361/986) van de sPESI-patiënten (P = 0,41 voor superioriteit), met een samengesteld uitkomstpercentage van respectievelijk 1,33% (5/375) en 1,11% (4/359). In beide thuisbehandelingsarmen trad geen terugkerende of fatale PE op. De auteurs besluiten dat voor triage van PE-patiënten voor thuisbehandeling de strategie op basis van de HESTIA-regel en op basis van sPESI, aangevuld met overrulen door de behandelende arts, vergelijkbaar waren qua veiligheid en effectiviteit. Bron:Roy PM, Penaloza A, Hugli O, et al. HOME-PE Study Group. Triaging acute pulmonary embolism for home treatment by Hestia or simplified PESI criteria: the HOME-PE randomized trial. Eur Heart J. 2021 Aug 31;42(33):3146-3157. doi: 10.1093/eurheartj/ehab373. PMID: 34363386; PMCID: PMC8408662.