...

ICS-gebruik werd geregistreerd en gecategoriseerd aan de hand van voorschriften die de patiënten hadden ingewisseld in het jaar voor opname in de cohortstudie. COPD-patiënten die geen ICS hadden gekregen, dienden als referentiegroep. In totaal werden 21.408 patiënten geïncludeerd in de studie, van wie 763 (3,6%) P. aeruginosa opliepen tijdens de mediane follow-up van 1.026 dagen. Infectie werd vastgesteld via positieve kweken van monsters van de onderste luchtwegen. Het risico was 38% hoger wanneer patiënten een lage dosis ICS hadden gekregen, gedefinieerd als een dagelijkse dosis van minder dan 400 μg budesonide-equivalent (BE). Het effect lijkt dosisafhankelijk, aangezien gemiddelde ICS-doses van 400-800 μg/d BE resulteerden in een verhoging van het risico op Pseudomonas met 116%, en hoge doses van meer dan 800 μg/d BE met een stijging van 258%. De auteurs besluiten dat gebruik van ICS bij COPD-patiënten in deze studie geassocieerd was met een aanzienlijk verhoogd en dosisafhankelijk risico op infectie met P. aeruginosa. Voorzichtigheid lijkt daarom geboden bij het toedienen van hoge doses ICS aan ernstig zieke patiënten met COPD. Deze resultaten moeten echter verder bevestigd worden in vergelijkbare cohorten in andere settings.Bron:Eklöf J, Ingebrigtsen TS, et al. Use of inhaled corticosteroids and risk of acquiring Pseudomonas aeruginosa in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2021 Aug 26:thoraxjnl-2021-217160. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217160. Epub ahead of print. PMID: 34446524.