De groep van dr. Evelien van Meel van de Generation R Study Group (Universitair Medisch Centrum Erasmus, Rotterdam) heeft een meta-analyse uitgevoerd waarvoor ze de klinische gegevens en de longfunctie hebben doorgenomen van 37 Europese geboortecohorten met in het totaal bijna 155.000 kinderen geboren tussen 1989 en 2013. Voor hun meta-analyse hebben de vorsers studies geselecteerd die gegevens bevatten over bovenste- en ondersteluchtweginfecties opgetreden tussen de leeftijd van zes maanden en de leeftijd van vijf jaar. Het gaat om gegevens van een longfunctieonderzoek en gegevens over astma tijdens de hele kindertijd. De follow-up verschilde van studie tot studie, maar ging over het algemeen van de geboorte tot de leeftijd van 15 jaar.

De meta-analyse die op het ERS 2017 werd gepresenteerd, leert dat frequente ondersteluchtweginfecties negatieve invloed uitoefenen op de ademhalingscapaciteit op volwassen leeftijd en het risico op astma verhogen (stijging met factor 2 tot 4) in vergelijking met een controlegroep van kinderen zonder frequente ondersteluchtweginfecties.

Bovensteluchtweginfecties daarentegen (verkoudheid, sinusitis, faryngitis, angina, laryngitis of otitis) hadden geen invloed op de longfunctie op volwassen leeftijd, maar verhoogden wel het risico op astma, hoewel duidelijk minder dan na ondersteluchtweginfecties: het risico op optreden van astma was maar 25-56% hoger.

Toch mogen we geen overhaaste conclusies trekken, waarschuwde dr. Van de Meel: "Op dit ogenblik weten we nog niet of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband. Verder onderzoek is vereist om de longfunctie te meten en wheezing te evalueren vanaf de geboorte tot op volwassen leeftijd. Zo kan worden nagegaan of frequente luchtweginfecties negatieve invloed hebben op de longfunctie en kunnen leiden tot astma dan wel of de hoge frequentie van luchtweginfecties toe te schrijven is aan een vroege daling van de longfunctie en een vroege wheezing. Een kip-en-eiprobleem dus. Die informatie zal ons leren of we het respiratoire kapitaal op volwassen leeftijd kunnen vrijwaren door luchtweginfecties agressiever te behandelen of te voorkomen met vaccins dan wel of we al van op jonge leeftijd moeten trachten de longfunctie te vrijwaren."

Ref.: Van de Meel et al. Abstract OA499, ERS 2017, Milaan.

De groep van dr. Evelien van Meel van de Generation R Study Group (Universitair Medisch Centrum Erasmus, Rotterdam) heeft een meta-analyse uitgevoerd waarvoor ze de klinische gegevens en de longfunctie hebben doorgenomen van 37 Europese geboortecohorten met in het totaal bijna 155.000 kinderen geboren tussen 1989 en 2013. Voor hun meta-analyse hebben de vorsers studies geselecteerd die gegevens bevatten over bovenste- en ondersteluchtweginfecties opgetreden tussen de leeftijd van zes maanden en de leeftijd van vijf jaar. Het gaat om gegevens van een longfunctieonderzoek en gegevens over astma tijdens de hele kindertijd. De follow-up verschilde van studie tot studie, maar ging over het algemeen van de geboorte tot de leeftijd van 15 jaar. De meta-analyse die op het ERS 2017 werd gepresenteerd, leert dat frequente ondersteluchtweginfecties negatieve invloed uitoefenen op de ademhalingscapaciteit op volwassen leeftijd en het risico op astma verhogen (stijging met factor 2 tot 4) in vergelijking met een controlegroep van kinderen zonder frequente ondersteluchtweginfecties. Bovensteluchtweginfecties daarentegen (verkoudheid, sinusitis, faryngitis, angina, laryngitis of otitis) hadden geen invloed op de longfunctie op volwassen leeftijd, maar verhoogden wel het risico op astma, hoewel duidelijk minder dan na ondersteluchtweginfecties: het risico op optreden van astma was maar 25-56% hoger. Toch mogen we geen overhaaste conclusies trekken, waarschuwde dr. Van de Meel: "Op dit ogenblik weten we nog niet of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband. Verder onderzoek is vereist om de longfunctie te meten en wheezing te evalueren vanaf de geboorte tot op volwassen leeftijd. Zo kan worden nagegaan of frequente luchtweginfecties negatieve invloed hebben op de longfunctie en kunnen leiden tot astma dan wel of de hoge frequentie van luchtweginfecties toe te schrijven is aan een vroege daling van de longfunctie en een vroege wheezing. Een kip-en-eiprobleem dus. Die informatie zal ons leren of we het respiratoire kapitaal op volwassen leeftijd kunnen vrijwaren door luchtweginfecties agressiever te behandelen of te voorkomen met vaccins dan wel of we al van op jonge leeftijd moeten trachten de longfunctie te vrijwaren."Ref.: Van de Meel et al. Abstract OA499, ERS 2017, Milaan.